Backup SQLServer cz2.

Kontynuując tematykę backupu baz danych w ramach serwera Microsoft SQL Server, zaprezentuję drugą z możliwych metod obejścia problemu braku dostępu do zasobu w sieci. Metoda ta jest już bardziej popularna i często spotykana we wszelakich poradnikach dostępnych w sieci.

Mianowicie drugim obejściem problemy związanego z brakiem dostępu lokalnego konta NT Service\MSSQLSERVER do zasobu sieciowego, jest po prostu zmiana konta na jakim pracuje usługa SQL Server (MSSQLSERVER). Może to być dowolne konto usługi Active Directory, nawet konto administrator, choć osobiście ze względów bezpieczeństwa zalecałbym utworzyć dedykowane konto.

New-ADUser SQLService -Enabled:$true -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd" -Force) 

Następnie modyfikujemy poświadczenia z jakim będzie uruchamiana usługa SQL Server:

$Account="Contoso\SQLService"
$Password="P@ssw0rd"

$Service = Get-WmiObject Win32_Service -Filter "Name='MSSQLSERVER'"
$Service.change($null,$null,$null,$null,$null,$null,$Account,$Password,$null,$null,$null)

I ostatecznie restartujemy usługę:

Restart-Service MSSQLSERVER 

W drugim etapie przechodzimy do lokalizacji składowania kopii zapasowych i analogicznie jak poprzednio udostępniamy ją dla wcześniej utworzonego użytkownika. Jednakże tym razem by było ciekawiej, zrobimy to w stary dobry sposób czyli przy użyciu polecenia NET SHARE:

NET SHARE SQLBackup="E:\Backups" "/GRANT:Contoso\SQLService,FULL"

Następnie nadajemy uprawnienia ntfs, anaogicznie jak w poprzednim artykule.

$AccessRule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule `
("Contoso\SQLService","FullControl", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow")

$Acl = Get-Acl "E:\Backups"
$acl.SetAccessRule($AccessRule)
$Acl | Set-Acl

Ostatecznie uruchamiamy wykonywanie kopii zapasowej:

BACKUP DATABASE [NORTHWND] TO  DISK = N'\\BKPServer.contoso.com\Backups\Northwind.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT,  NAME = N'NORTHWND-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10
GO	

I jak możemy zauważyć również poprawnie zostanie ona wykonana:

10 percent processed.
20 percent processed.
30 percent processed.
40 percent processed.
50 percent processed.
60 percent processed.
70 percent processed.
80 percent processed.
90 percent processed.
Processed 552 pages for database 'NORTHWND', file 'Northwind' on file 3.
100 percent processed.
Processed 2 pages for database 'NORTHWND', file 'Northwind_log' on file 3.
BACKUP DATABASE successfully processed 554 pages in 0.622 seconds (6.958 MB/sec).

I znów może zobaczyć pozytywnie zakończoną operację wykonywania kopii zapasowej.

Źródła:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186865.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143504.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490712.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394435(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394501(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394063(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394402(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule(v=vs.110).aspx

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s