Exchange Server 2010 Client Access Server Array

W poprzedniej części stworzyliśmy klaster zrównoważonego obciążenia sieciowego casa.contoso.com. Teraz postaramy się go wykorzystać do utworzenia Client Access Server Array. W przypadku gdy jeden z pojedynczych hostów CAS zawiedzie, klient zostanie automatycznie przekierowany do kolejnego hosta CAS w ramach pracującego klastra.

Czytaj dalej

Własny web server na IIS7.5 cz.4 Subdomeny

Następnym dość ciekawym elementem jest konfiguracja subdomen. W tej części akurat nie ma zbyt wiele skomplikowanych rzeczy. Najważniejszym elementem całej procedury jest konieczność odpowiedniego skonfigurowania serwera DNS.

Zanim jednak przejdziemy do konfiguracji musimy utworzyć sobie własny serwer DNS. Do tego celu uruchamiamy sobie PowerShella.

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

i instalujemy role DNS.

Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature DNS

Czytaj dalej