Zarządzanie PS poprzez port szeregowy

Ciekawostka: czy da się zarządzać PowerShellem poprzez post szeregowy? Domyślnie nie jest to wspierane rozwiązanie niemniej jest to wykonalne.

Do tego celu przyda się nam klasa System.IO.Ports.SerialPort oraz klasyczny cmdlet do wykonywania Invoke-Expression.

Aby zacząć pracę z portami szeregowymi przydatne jest sprawdzenie dostępnych portów COM na danej maszynie. Do tego celu możemy wykorzystać metodę getportnames().

[System.IO.Ports.SerialPort]::getportnames()

Czytaj dalej