Jak zeswatać xcopy z shadow copy

Z racji, iż jestem wielkim zwolennikiem systemów w wersji Core to opiszę problem z jakim się ostatnio spotkałem. Wyobraźmy sobie sytuację – serwer Windows 2008 Core z działającą rolą Hyper-V. Chcemy sklonować do testów jedną z maszyn wirtualnych, niemniej nie posiadamy żadnych specjalistycznych narzędzi do tego celu, a tym bardziej już SCVMM.
Jak w takim razie przeprowadzić taką operację ?? Najprościej by było wyeksportować konfigurację wirtualnej maszyny oraz skopiować pliki z dyskami VHD. Niemniej rodzi się tu drobny problem, gdyż maszyna wciąż pracuje, pliki są używane, a polecenie linii komend xcopy samoistnie nie skorzysta z usługi Volume Shadow Copy.
Na ratunek przychodzi nam narzędzie diskshadow pozwalające na ręczną konfigurację Shadow Copy. Zanim jednak przystąpimy do konfiguracji musimy się upewnić czy odpowiednie usługi (VSS oraz SWPRV) nie są przypadkiem wyłączone. Możemy to sprawdzić zdalnie w konsoli services.msc.
Sprawdzamy również czy dostępny jest odpowiedni dostawca:

vssadmin list providers

Czytaj dalej